ε artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
651 3 Правидник АНАРХИЯ Good 18534 109400 121 298 081
652 3 sssVsss Good 541 52490 92 310 609
653 3 ВСЕЗНАЙКА Good 0 0 3 462 881
654 3 ЗадралиБаги Regular 967 25975 20 173 230
655 3 YORGY Regular 3557 68989 103 931 916
656 3 neszaha Good 38 129424 89 425 274
657 3 XVTT Good 20134 109634 127 609 457
658 3 ГошаСеверный Good 1327 43900 60 766 115
659 3 АдекватныйДворник Дворники Regular 27949 38608 90 134 482
660 3 Бобряныч Good 0 0 268 994
661 3 АндрейСтарик Good 39 60004 125 041 140
662 3 хЮлях Good 11 14566 24 731 616
663 3 lWOLF95l Back_in.USSR Regular 7813 35241 78 980 814
664 3 Помощь Good 11 678 494 817
665 3 Finocchione Regular 58 21698 17 688 532
666 3 барсик228 Regular 506 2247 606 180
667 3 Tipan Good 1 1072 1 205 924
668 3 kobra6231 Regular 163 15120 14 808 619
669 3 Расист SPARTA Good 11 19436 22 361 997
670 3 Еваа Good 2 16407 14 199 971
671 3 SuicideMan_DSC STORM Regular 17140 78509 103 586 600
672 3 IRBIS_1988 SPARTA Good 3641 126727 145 257 807
673 3 O_G Back_in.USSR Regular 11761 59479 92 523 913
674 3 Диссидент Good 0 0 4 583 439
675 3 Dibencko Good 0 0 566 478
676 3 Hoodini1 Fanover Regular 89 1522 352 154
677 3 шурале SPARTA Good 43 24306 79 592 300
678 3 Подходим Good 0 0 81 588
679 3 TheQuikZed Good 204 24147 42 605 481
680 3 Килятор2000 Good 62 4891 8 713 141
681 3 Федот_о Джентльмены_Удачи Good 3 4417 3 330 334
682 3 xGAIVERx Good 24 11869 28 403 257
683 3 LEXUS_33 Good 1305 69394 150 190 850
684 3 Маруха Good 2 2444 2 950 422
685 3 ОлЕгиЧ СИНДИКАТ Regular 4834 86208 164 433 021
686 3 АКМ Good 0 0 91 533
687 3 Сто_пудова Good 27 9146 7 846 723
688 3 ZaHo3a SPARTA Good 292 25996 43 951 552
689 3 Карлс0н SPARTA Regular 4607 51817 85 844 020
690 3 Птицелов Good 11 3223 10 310 218
691 3 Лапка Дворники Good 5904 35641 130 291 367
692 3 ВластнаяКиска Good 3 489 607 670
693 3 Татос Good 42 8032 13 612 893
694 3 Лень Good 1 307 429 828
695 3 Anatolych Good 5 10509 8 489 163
696 3 ХХкольтХХ Good 539 24620 154 235 734
697 3 Зловредный Good 502 2097 194 734 952
698 3 ВечныйДоктор Дворники Good 99 21695 57 057 069
699 3 Jorjeki_Hishnik СМЕРШ Regular 519 7458 5 619 440
700 3 Strelok76 Regular 299 12484 10 899 233