ε artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
301 11 Тайпан787 Good 1790 164592 160 279 064
302 11 T_5000 Regular 1344 31754 77 280 574
303 11 ГаргонА СИНДИКАТ Regular 24526 263785 374 002 997
304 11 IRBIS_1988 SPARTA Regular 4550 142068 166 334 440
305 11 упс Good 46 63688 97 571 843
306 11 Stenchik Good 0 0 536 360
307 11 Всерадиденег Good 12 4268 8 369 150
308 11 nomad2 СВОБОДА Good 5605 102481 145 895 571
309 11 MrJeka СНГ Good 7003 84933 135 235 019
310 11 9й_Неизвестный Good 199 23016 26 841 724
311 11 Сидорыч777 ДОЛГ Regular 6657 141528 153 595 317
312 11 Катуна ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Good 15 31919 49 775 669
313 11 llllHunterlllll ГРАДУС Good 405 73819 152 428 060
314 11 DARK001117 ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Good 1540 111354 99 597 959
315 11 f2k HARDCORE Good 4534 118334 142 126 995
316 10 JIeluk SPARTA Good 1314 31763 105 528 316
317 10 Оборотень1 МАР0ДЕР Regular 7911 22465 24 059 556
318 10 Паравоз СИНДИКАТ Regular 1948 146209 161 390 167
319 10 JoSko 04КО Good 12526 40829 95 646 577
320 10 Бульга SPARTA Regular 7485 86343 141 904 395
321 10 БегущийПоЛезвию Good 43 22741 48 950 991
322 10 PerdunAlesha Good 1523 21004 27 141 513
323 10 Bowman1 СВОБОДА Good 2732 57452 86 448 514
324 10 Родина INQUISITION Regular 31998 45190 101 250 078
325 10 Хитрогрыз HARDCORE Regular 9937 141203 174 103 534
326 10 АвторитетныйДворник Дворники Regular 19671 71697 140 554 222
327 10 hopefull UNDEAD Regular 1180 14347 49 909 094
328 10 Balabolushkaa INQUISITION Good 311 54176 93 466 799
329 10 KatiePerry UNDEAD Good 5480 161456 209 718 830
330 10 Wolf_III Good 4 1026 3 860 590
331 10 Путеводитель Good 19 4331 3 643 079
332 10 LYU Regular 21 88957 98 153 355
333 10 arvm_78 VOLGA Regular 1250 157887 132 605 366
334 10 top_men STORM Regular 1935 26542 45 468 006
335 10 Андрей_Валерьевич_[DELETED]_486165_1518920305 ДОЛГ Good 0 0 1 660 044
336 10 ошибка[us] СНГ Regular 3320 46091 59 697 469
337 10 Flint[us] Good 65 107410 135 305 443
338 10 GOD_MOD Good 47 35427 59 471 608
339 10 Come_ON Regular 3057 40708 91 021 062
340 10 BxiZoNx Regular 5328 70411 95 079 949
341 10 кондратт11 ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Good 252 63711 122 814 903
342 10 mosquito_boec Regular 138 47029 40 174 626
343 10 Охотник44рег Древнее_Племя Good 138 30271 46 507 277
344 9 Эпсилон Good 32 3090 3 355 320
345 9 Yezzie Back_in.USSR Regular 27994 62524 187 678 331
346 9 ZLO163 СТРАЖ Good 7301 55060 98 086 619
347 9 BONES12 Good 3192 66010 139 958 526
348 9 ZENZ Good 4623 137423 251 989 404
349 9 кукурузник Хранитель Good 2625 47836 123 723 958
350 9 Толян27 СИНДИКАТ Regular 2897 103903 89 622 240