β artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
2301 9 Х0хол STELS Good 158 3021 3 518 293
2302 9 Нимфа Regular 991 33230 27 265 410
2303 9 XAP0H AT0MIC Good 110 20931 13 017 442
2304 9 MOT9UA SPARTA Regular 1719 21955 24 337 777
2305 9 ТАТАРИН25 ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Regular 1388 43841 59 225 767
2306 9 GYB Good 109 56058 112 676 947
2307 9 38Djek_Potroshitel38_[DELETED]_483834_1463031336 Regular 391 9633 12 776 265
2308 9 ПиЛьЩиК Good 172 5082 9 261 886
2309 9 Lena_c Good 51 53250 30 074 703
2310 9 KurtRussel Good 7 6512 4 227 985
2311 9 the_BOOGEYMAN Regular 2229 55696 158 362 682
2312 9 90х60х90 Good 21 15716 20 507 214
2313 9 OnA_OdnA Хранитель Good 135 22806 57 163 223
2314 9 MrMAG00 STALKER_ClearSki Regular 1 3548 5 083 522
2315 9 MblMP Good 3 9167 10 863 678
2316 8 СЛЕПОЙ SPARTA Good 25 3830 5 702 741
2317 8 LuckyFin AT0MIC Good 81 7568 8 229 347
2318 8 Илюха_Тульский Regular 1521 32565 48 941 682
2319 8 CuadroCube Regular 56 23805 19 047 025
2320 8 axwell Regular 116 34097 44 431 491
2321 8 Veles_Sega Regular 6291 69185 68 629 316
2322 8 XxSembergxX Good 1209 25939 61 042 744
2323 8 ЖИГАН27 STELS Good 25 12463 13 919 889
2324 8 IIeTpo Regular 349 6293 5 157 230
2325 8 antoha_asd Коренные_СНГшники Good 148 22865 72 532 335
2326 8 Kifftv Blank Good 104 621 1 903 947
2327 8 ВиталийСаныч Good 1598 35862 58 640 951
2328 8 Jaskals Good 36 8381 8 089 449
2329 8 Амирхан_095 Regular 365 10550 8 648 884
2330 8 KP0T RenamedClan_08 Regular 245 5232 6 871 793
2331 8 RATDACH Good 101 19700 37 905 922
2332 8 сяпа Regular 94 6223 4 270 914
2333 8 TER Дворники Regular 12374 41666 90 358 958
2334 8 Зоро Good 44 11981 10 821 764
2335 8 SAIIEN Good 0 0 5 791 696
2336 8 Exzya STELS Good 25 3904 6 371 903
2337 8 ГорькаяРедька Good 372 2902 3 406 179
2338 8 YuraGS Regular 280 6965 7 499 245
2339 8 Фиаск Good 47 3712 6 436 759
2340 8 BateRADO Regular 9 33412 18 280 220
2341 8 Мастеровой Good 10 1587 1 787 320
2342 8 Дамбалби Good 65 29126 18 516 016
2343 8 мах_но Regular 35 21723 11 131 057
2344 8 WlTCHER СПЕЦНАЗ Good 131 7468 7 557 629
2345 8 Dypa4oK Regular 157 9005 4 725 884
2346 8 TRA7309 Good 86 149115 121 734 099
2347 8 Flagee Regular 1644 35167 43 864 461
2348 8 CloudStrife19 Hunnia Regular 46 9996 0
2349 8 DiZu АНАРХИЯ Regular 1167 25495 33 966 413
2350 8 SCRIBBLER Good 51 18040 20 394 787