β artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
2251 9 KurtRussel Good 7 6512 4 227 985
2252 9 the_BOOGEYMAN Regular 2208 55166 158 065 019
2253 9 90х60х90 Good 21 15716 20 507 214
2254 9 OnA_OdnA Хранитель Good 135 22802 57 162 994
2255 9 MrMAG00 STALKER_ClearSki Regular 1 3548 5 083 522
2256 9 MblMP Good 3 9167 10 863 678
2257 9 Hitmanuga[us] СНГ Good 168 17733 22 041 607
2258 8 СЛЕПОЙ SPARTA Good 25 3830 5 702 741
2259 8 LuckyFin AT0MIC Good 81 7568 8 229 347
2260 8 Илюха_Тульский Regular 1521 32494 48 803 447
2261 8 CuadroCube Regular 56 23805 19 047 025
2262 8 axwell Regular 116 34097 44 431 491
2263 8 Veles_Sega Regular 6291 69185 68 629 316
2264 8 XxSembergxX Good 1209 25939 61 042 744
2265 8 ЖИГАН27 STELS Good 25 12463 13 919 889
2266 8 IIeTpo Regular 349 6293 5 157 230
2267 8 antoha_asd Коренные_СНГшники Good 148 22498 70 447 334
2268 8 Kifftv Blank Good 104 621 1 903 947
2269 8 ВиталийСаныч Good 1598 35862 58 640 941
2270 8 Jaskals Good 36 8381 8 089 449
2271 8 Амирхан_095 Regular 365 10550 8 648 884
2272 8 KP0T RenamedClan_08 Regular 245 5232 6 871 793
2273 8 RATDACH Good 101 19700 37 905 922
2274 8 сяпа Regular 94 6223 4 270 914
2275 8 TER Дворники Regular 12353 41377 89 913 819
2276 8 Зоро Good 44 11626 10 675 117
2277 8 SAIIEN Good 0 0 5 791 696
2278 8 Exzya STELS Good 25 3904 6 371 903
2279 8 ГорькаяРедька Good 372 2902 3 405 979
2280 8 YuraGS Regular 280 6965 7 499 245
2281 8 Фиаск Good 47 3712 6 436 759
2282 8 BateRADO Regular 9 29888 15 521 781
2283 8 Дамбалби Good 65 29126 18 516 016
2284 8 мах_но Regular 35 21723 11 131 057
2285 8 WlTCHER СПЕЦНАЗ Good 131 7468 7 557 629
2286 8 Dypa4oK Regular 157 9005 4 725 884
2287 8 TRA7309 Good 86 149115 121 734 099
2288 8 Flagee III Regular 1644 35167 43 864 311
2289 8 CloudStrife19 Hunnia Regular 46 9996 0
2290 8 DiZu АНАРХИЯ Regular 1167 25495 33 966 413
2291 8 SCRIBBLER Good 51 17775 20 120 875
2292 8 Russian_Desant СИНДИКАТ Regular 636 19932 18 889 969
2293 8 aleksmarder Regular 102 7641 9 212 639
2294 8 Грех_Жадности Regular 1952 30423 34 341 275
2295 8 DeD_PiXto Good 133 24082 56 419 511
2296 8 Viper_Shot Regular 276 14074 22 399 432
2297 8 ЯсЪ Regular 1684 64024 89 185 231
2298 8 Shifa Good 111 30664 58 224 732
2299 8 Liprikon Good 18 8297 6 501 582
2300 8 ЕЛЯ Good 21 16427 14 725 291