β artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
2201 9 vip28rus STELS Good 71 7311 6 496 090
2202 9 Arahis_Gele Good 124 46074 93 087 116
2203 9 Х0хол STELS Good 158 3021 3 518 293
2204 9 Нимфа Regular 991 33230 27 265 410
2205 9 XAP0H AT0MIC Good 110 20931 13 017 442
2206 9 NiCeZyZy DBOPHuKu_UNIORS Regular 107 11148 13 220 200
2207 9 MOT9UA SPARTA Regular 1719 21955 24 337 777
2208 9 ТАТАРИН25 ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Regular 1388 43841 59 225 767
2209 9 GYB Good 107 52706 109 407 138
2210 9 38Djek_Potroshitel38_[DELETED]_483834_1463031336 Regular 391 9633 12 776 265
2211 9 ПиЛьЩиК Good 172 5016 9 049 337
2212 9 Lena_c Good 50 52754 29 775 966
2213 9 KurtRussel Good 7 6512 4 227 985
2214 9 шурале SPARTA Good 44 24325 79 638 827
2215 9 the_BOOGEYMAN Regular 2194 55108 158 046 032
2216 9 90х60х90 Good 21 15716 20 507 214
2217 9 OnA_OdnA Хранитель Good 135 22802 57 162 994
2218 9 MrMAG00 STALKER_ClearSki Regular 1 3548 5 083 522
2219 9 MblMP Good 3 9167 10 863 678
2220 9 Hitmanuga[us] СНГ Good 168 17733 22 041 507
2221 8 СЛЕПОЙ SPARTA Good 25 3797 5 693 616
2222 8 LuckyFin AT0MIC Good 81 7568 8 229 347
2223 8 Илюха_Тульский Regular 1521 32494 48 714 362
2224 8 CuadroCube Regular 56 23805 19 047 025
2225 8 axwell Regular 116 34097 44 431 491
2226 8 Veles_Sega Regular 6291 69185 68 629 316
2227 8 XxSembergxX Good 1209 25939 61 042 744
2228 8 ЖИГАН27 STELS Good 25 12463 13 919 889
2229 8 IIeTpo Regular 349 6293 5 157 230
2230 8 Kifftv Blank Good 104 621 1 903 947
2231 8 ВиталийСаныч Good 1598 35862 58 640 938
2232 8 Jaskals Good 36 8381 8 089 449
2233 8 Амирхан_095 Regular 365 10550 8 648 884
2234 8 KP0T RenamedClan_08 Regular 245 5232 6 871 793
2235 8 RATDACH Good 101 19700 37 905 922
2236 8 сяпа Regular 94 6223 4 270 914
2237 8 TER Дворники Regular 12071 40413 88 353 371
2238 8 Зоро Good 44 11626 10 675 117
2239 8 SAIIEN Good 0 0 5 791 696
2240 8 Exzya STELS Good 25 3904 6 371 903
2241 8 ГорькаяРедька Good 372 2902 3 404 679
2242 8 YuraGS Regular 280 6965 7 499 245
2243 8 Фиаск Good 47 3712 6 436 759
2244 8 BateRADO Regular 9 27342 14 159 700
2245 8 Дамбалби Good 65 29126 18 516 016
2246 8 мах_но Regular 35 21723 11 131 057
2247 8 WlTCHER СПЕЦНАЗ Good 131 7468 7 557 629
2248 8 Dypa4oK Regular 157 9005 4 725 884
2249 8 TRA7309 Good 86 149115 121 734 099
2250 8 Flagee III Regular 1644 35167 43 864 311